CV

1964-1969: Kunstakademiets billedhuggerskole hos Professor Mogens Bøggild.

1969-2016: Arbejdet med skulpturrestaurering for Boligministeriet/Styrelsen for Slotte og Kultur-ejendomme på:

Frederiksborg Slot, Fredensborg slot og park, Roskilde Domkirke, Erimitagen, Friheds-støtten (Genhugget Troskab), Wiedewelt steler i Jægerspris Slotspark.

Haft det kunstneriske ansvar for genhugningen af Fredensborg Slotsparks Wiedewelts figurer.

Ansat som assistent på billedhuggerskolen fra 1969-1975.

Billedhugger Jørgen Peter Osted

Født 1942

Den gamle skole
Ringvej 14, Ring
4750 Lundby

Vigtigste udstillinger

 • Charlottenborgs forårs- og efterårs udstilling.

 • Den frie, som medlem af Gruppe Syd.

 • Bikubens Gård.

 • Raumo kunst-museum i Finland.

 • Ålborg Kunst-pavillon.

 • Gavnø slot og park.

 • Den frie, som medlem af Den Nordiske.

 • Seminariernes vandreudstilling.

 • Villa Oppenheim, Charlottenburg, Berlin.

 • Købmanns Magasinet, Smygehamn, Trelleborg.

 • Nordtyskland: Neustadt, Bad Schwartau rådhus, Celle, Ahrensbøk.

 • Masnedø-fortet.

 • Kunstforeninger og Gallerier.

Solgt til

 • Th. Ostenfeld Patentbureau a/s

 • Mogenstrup skole

 • Raumo by, Finland

 • Gavnø

 • Bikuben

 • Næstved Diskontobank

 • Rødovre Centrum

 • Nykøbing Falster bibliotek

 • Vordingborg sygehus, Fysiurgisk afd.

 • Haslev Rådhus

 • K.A.D. “Smålandshavet”, Karrebæksminde

 • Handelsbankens, Philipps, Midtsjællands, Fællesbankens, Bikubens, Regnecentrums, Tuborgs, og Balticas Kunstforeninger

Legater

 • Ronges Fond

 • Peder Bentsen-Pedersens legat

 • Gerda og Gottfred Eickhoffs legat